Ordets disipler

Joh. 8:31-32 Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheter skal frigjøre dere. Å være en disippel er mye mer enn å bare lese ordet, eller Bibelen teoretisk. En elev lærer teoretiske fag, men en disippel er en lærling som lærer et praktiskFortsett å lese «Ordets disipler»