Profetier om Jesus Kristus

Mika 5:1 Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blant Judas tusener! Av deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager. Jes 7:14 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig ogFortsett å lese «Profetier om Jesus Kristus»