Frelsesbønnen

«Jesus , jeg ber deg om å komme inn i mitt liv. Jeg er en synder. Jeg har stolt på meg selv, og satt min lit til mine egne gode gjerninger. Men nå setter jeg min lit til deg. Jeg vil ta imot deg som min egen personlige Frelser.

Jeg tror at du døde for meg. Jeg tar imot deg som Herre og Mester over mitt liv. Hjelp meg til å vende meg bort fra synd og følge deg. Jeg mottar din tilgivelse og det evige livs gave. Takk, Herre Jesus! Amen.»

Joh 3:16  For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 
Joh 3:17  for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 

Bønn for veileder: » Herre Jesus, du har hørt denne bønn. Engang sa du «Den som kommer til meg, skal jeg ikke vise bort.» Herre, hvilket herlig velkomstord! Og nå ber jeg om at Den Hellige Ånd skal gi denne person visshet om det evige liv. Velsign ham/henne, og gi ham den trygghet som ligger i at hans synder er tilgitt. Takk, Herre Jesus!»