Lignelsen om såmannen

Mat 13:18  Så hør da dere lignelsen om såmannen: 
Mat 13:19  Hver gang noen hører ordet om riket og ikke forstår det, kommer den onde og røver det som er sådd i hans hjerte; dette er den som ble sådd ved veien. 
Mat 13:20  Men den som ble sådd på stengrunn, det er den som hører ordet og straks tar imot det med glede; 
Mat 13:21  men han har ikke rot i seg, og holder bare ut til en tid; blir det trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, da tar han straks anstøt. 
Mat 13:22  Men den som blev sådd blant torner, det er den som hører ordet, og verdens bekymring og rikdommens forførelse kveler ordet, og det blir uten frukt. 
Mat 13:23  Men den som ble sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det; han bærer frukt, og en gir hundre fold, en seksti fold, en tretti fold.