Ordets disipler

Joh. 8:31-32 Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheter skal frigjøre dere. Å være en disippel er mye mer enn å bare lese ordet, eller Bibelen teoretisk. En elev lærer teoretiske fag, men en disippel er en lærling som lærer et praktiskFortsett å lese «Ordets disipler»

Dagens bibelvers 29 august

Mar 10:6  Men fra skapningens begynnelse skapte Gud dem til mann og kvinne. Mar 10:7  Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru, Mar 10:8  og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Mar 10:9  Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skalFortsett å lese «Dagens bibelvers 29 august»