Du kan forvente svar på bønnene dine.

Joh 15:7 Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.

Mar 11:24 Derfor sier jeg dere: Alt det dere beder om og begjærer, tro bare at dere har fått det, så skal det vederfares dere.

Psa 21:2 Herre! Kongen gleder seg over din makt, og hvor høyt han fryder seg ved din frelse!

Rom 8:28 Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

Salme 34:18 Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem.

Salme 37:4 Og gled deg i Herren! Så skal han gi deg hva ditt hjerte attrår.

Salme 50:15 og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.

Salme 55:17 Jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse meg.

Salme 86:7 På min nøds dag kaller jeg på deg, for du svarer meg.

Mat 7:7 Be, så skal dere gis, let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere!

Jes 65:24 Og det skal skje: før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, skal jeg høre.

Jer 33:3 Rop til meg, og jeg vil svare deg, og jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.

Jes 58:9 Da skal du påkalle Herren, og han skal svare; da skal du rope, og han skal si: Se, her er jeg! Når du har hvert åk bort fra din midte, lar være å peke fingrer [de. å spotte.] og tale ondt

Joh 14:14 Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det.

Salme 91:15 Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham; jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære.

1Joh 3:22 og det vi ber om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag.

Mat 18:19 Atter sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen.

2Krøn 7:14 og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og lege deres land.

Mat 21:22 og alt det dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få.

Luk 11:10 For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp.

1Joh 5:14 Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss;

1Joh 5:15 og dersom vi vet at han hører oss, hva vi så ber om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om.

Rom 8:32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham?

Psa 37:5 Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det;

Heb 11:6 men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Bibelen 1930