Du kan forvente Guds nærvær i ditt liv.

2Mos 33:14 Da sa han: Mitt åsyn [de. jeg selv] skal gå med, og jeg vil føre deg til hvile.

Psa 140:13 Jeg vet at Herren gir den elendige rett, de fattige rettferdighet.

2Krøn 15:2 …Herren er med dere når dere er med ham, og dersom dere søker ham, skal han la seg finne av dere…

5Mos 31:8 Og Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg-han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg; du skal ikke frykte og ikke reddes.

Mat 28:20 …Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

Joh 15:5 Jeg er vintreet, dere er grenene; den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt; for uten meg kan dere intet gjøre.

Joh 14:23 Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Joe 2:27 Og dere skal kjenne at jeg bor midt i Israel, og at jeg er Herren deres Gud, og ingen annen; og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme.

Salme 4:3 Vit dog at Herren har utkåret seg en from! Herren hører når jeg roper til ham.

Psa 146:8 Herren åpner de blindes øine, Herren oppreiser de nedbøyde, Herren elsker de rettferdige,

Rev 3:20 Se, jeg står for døren og banker; om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.

Salme 84:12 For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld.

Salme 3:9 Herren hører frelsen til; over ditt folk være din velsignelse! Sela.

Rom 8:14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

Bibelen 1930