Forfølgelse

1 Jesus har sagt det til oss på forhånd.

Joh 16:1 Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt.

Joh 16:2 De skal utstøte dere av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår dere ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.

2 Alle som virkelig følger Jesus (dvs. Følger hans ord) skal bli forfulgt.

2Tim 3:12 Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

Dan 6:11 Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt opp, gikk han inn i sitt hus; der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøide han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han hadde gjort før.

3 Liksom Jesus ble forfulgt, så skal også vi bli det.

Joh 15:20 Kom det ord i hu som jeg sa dere: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge dere; har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres.

4 Fordi vi ikke er av verden vil de ikke ha oss.

Joh 15:18 Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere.

Joh 15:19 Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget; men fordi der ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere.

5 Liksom det var i gammel tid, slik er det også med oss nå.

Gal 4:29 Men likesom dengang han som var født efter kjødet, forfulgte ham som var født efter Ånden, således og nå.

Apgj 13:50 Men jødene satte op de fornemme kvinner som var tilhengere av jødenes tro, og de første menn i byen, og de reiste en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, og drev dem bort fra sine landemerker.

Apgj 9:1 Men Saulus fnyste fremdeles av trusel og mord mot Herrens disipler, og han gikk til ypperstepresten

9:2 og bad ham om brev til Damaskus, til synagogene der, for at om han fant noen som hørte Guds vei til, både menn og kvinner, han da kunne føre dem bundne til Jerusalem.

9:3 Men på reisen skjedde det at han kom nær til Damaskus, og med ett strålte et lys fra himmelen om ham,

9:4 og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du meg?

9:5 Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. ( Å forfølge de kristene er å forfølge Jesus selv.)

6 Vi skal ikke overgi oss – men prøve å unnslippe.

Mat 10:23 Men når de forfølger dere i den ene by, da fly til den andre! for sannelig sier jeg dere: dere skal ikke komme til ende med Israels byer før Menneskesønnen kommer.

2Kor 11:33 og gjennom en glugge på muren blev jeg firt ned i en kurv og slapp bort av hans hender.

1Sa 20:1 Men David flyktet fra Nevajot ved Rama og kom og sa åpent og likefrem til Jonatan: Hva har jeg gjort, hva er min misgjerning, og hva er min synd mot din far, siden han står meg efter livet?

Mat 24:9 Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.

Mat 24:16 da må de som er i Judea, fly til fjells,

2Sa 22:1 David kvad denne sang for Herren den dag da Herren hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd.

Rev 12:6 Og kvinnen flydde ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand til henne av Gud, for at de der skulle gi henne hennes føde i tusen to hundre og seksti dager.

7 Jo mere motstand, jo sterkere blir vi.

Exo 1:12 Men jo mere de plaget dem, dess mere tok de til, og dess mere bredte de seg ut, så egypterne begynte å grue for Israels barn.

8 Vi skal være salige når vi blir forfulgt.

Mat 5:10 Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.

Mat 5:11 Salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver dere allehånde ondt på for min skyld.

Mat 5:12 Gled og fryd dere! for deres lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før dere.

2Kor 12:10 Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.

9 Vi skal være ydmyke og be for de som forfølger oss.

Mat 5:44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og bed for dem som forfølger dere,

10 I endens tid vil det bli en spesiell forfølgelse.

Åp 12:13 Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født gutten.

Åp 6:9 Og da det åpnet det femte segl, så jeg under alteret deres sjeler som var myrdet for Guds ords skyld, og for det vidnesbyrds skyld som de hadde;

Åp 13:15 Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde endog kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbede dyrets bilde, skulle drepes.

Åp 20:4 Og jeg så troner, og de satte seg på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år.

11 Eksempell på hva Paulus gjennomgikk.

2Kor 11:23 Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det mere; jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare.

2Kor 11:24 Av jødene har jeg fem ganger fått førti slag på ett nær;

2Kor 11:25 tre ganger blev jeg hudstrøket, én gang stenet, tre ganger led jeg skibbrudd, et døgn har jeg vært i dypet.

2Kor 11:26 Ofte har jeg vært på reiser, i farer i elver, i farer blant røvere, i farer fra mitt folk, i farer fra hedninger, i farer i by, i farer i ørken, i farer på hav, i farer blant falske brødre,

2Kor 11:27 i strev og møie, ofte i nattevåk, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet.

1Kor 4:16 Jeg formaner dere derfor: Bli mine etterfølgere!

12 Vi må være beredt til å gi våre liv for Jesus skyld.

Mat 10:39 Den som finner sitt liv, skal miste det, og den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.

Åp 12:11 Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vidnet; og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.

Apgj 20:29 Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt deer, som ikke skåner hjorden;

Apgj 20:30 ja, blandt dere selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter seg.

Apgj 20:31 Våk derfor, og kom i hu at jeg i tre år ikke holdt opp, hverken natt eller dag, å formane hver eneste en med tårer. Amen

Bibelen 1930

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s