Bergprekenen del 1 – God frukt

Mat 5:1 Og da han så folket, gikk han opp fjellet, og da han hadde satt seg, kom hans disipler til ham.

Mat 5:2 Og han opplot sin munn, lærte dem og sa:

Mat 5:3 Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres.

Mat 5:4 Salige er de som sørger; for de skal trøstes.

Mat 5:5 Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden.

Mat 5:6 Salige er de som hungrer og tørster efter rettferdighet; for de skal mettes.

Mat 5:7 Salige er de barmhjertige; for de skal finne barmhjertighet.

Mat 5:8 Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud.

Mat 5:9 Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn.

Mat 5:10 Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.

Mat 5:11 Salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver dere allehånde ondt på for min skyld.

Mat 5:12 Gled og fryd dere! for deres lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før dere.

Jordens salt

Mat 5:13 Dere er jordens salt; men når saltet mister sin kraft, hva skal det så saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.

Mat 5:14 Dere er verdens lys; en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules;

Mat 5:15 en tender heller ikke et lys og setter det under en skjeppe, men i staken; så skinner det for alle i huset.

Mat 5:16 La således deres lys skinne for menneskene, for at de kan se deres gode gjerninger og prise deres Fader i himmelen!

Jesus kom for å oppfylle loven

Mat 5:17 Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å opfylle.

Mat 5:18 For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen.

Mat 5:19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Mat 5:20 For jeg sier dere: Dersom deres rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.

Vrede

Mat 5:21 Dere har hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel, skal være skyldig for dommen.

Mat 5:22 Men jeg sier dere at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild.

Mat 5:23 Derfor, når du bærer ditt offer frem til alteret, og der kommer i hu at din bror har noget imot deg,

Mat 5:24 så la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror, og kom så og bær ditt offer frem!

Mat 5:25 Skynd deg å være føielig mot din motstander så lenge du er med ham på veien, forat ikke motstanderen skal overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til tjeneren, og du bli kastet i fengsel.

Mat 5:26 Sannelig sier jeg deg: Du skal ingenlunde komme ut derfra før du har betalt den siste øre.

Begjær

Mat 5:27 Dere har hørt at det er sagt: Du skal ikke drive hor.

Mat 5:28 Men jeg sier dere at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt drevet hor med henne i sitt hjerte.

Mat 5:29 Om ditt høyre øye frister deg, da riv det ut og kast det fra deg! for det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvede.

Mat 5:30 Og dersom din høyre hånd frister deg, da hugg den av og kast den fra deg! for det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme kommer i helvete.

Skilsmisse

Mat 5:31 Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev.

Mat 5:32 Men jeg sier dere at hver den som skiller seg fra sin hustru uten for hors skyld, han volder at hun driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor.

Ed

Mat 5:33 Atter har dere hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke sverge falsk ed, men du skal holde dine eder for Herren.

Mat 5:34 Men jeg sier dere at dere aldeles ikke skal sverge, verken ved himmelen, for den er Guds trone,

Mat 5:35 eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges stad.

Mat 5:36 Heller ikke skal du sverge ved ditt hode; for du kan ikke gjøre ett hår hvitt eller sort.

Mat 5:37 Men deres tale skal være ja, ja, nei, nei; det som er mere enn dette, er av det onde.

Gjengjeldelse

Mat 5:38 Dere har hørt at det er sagt: øye for øye, og tann for tann!

Mat 5:39 Men jeg sier dere at dere ikke skal sette dere imot den som er ond mot dere; men om noen slår deg på ditt høyre kinn, da vend også det andre til ham,

Mat 5:40 og om noen vil føre sak mot deg og ta din kjortel, da la ham også få kappen,

Mat 5:41 og om nogen tvinger deg til å gå en mil, da gå to med ham.

Mat 5:42 Gi den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg.

Du skal elske dine fiender.

Mat 5:43 Dere har hørt at det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende.

Mat 5:44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og bed for dem som forfølger dere,

Mat 5:45 for at dere kan bli deres himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.

Mat 5:46 For om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme?

Mat 5:47 Og om dere hilser bare på deres brødre, hvad stort gjør dere da? Gjør ikke også hedningene det samme?

Mat 5:48 Derfor skal dere være fullkomne, likesom deres himmelske Fader er fullkommen.

Bibelen 1930