Himmelen

1 Bibelens beskrivelse av Himmelen.

Åp 21:2 Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.

Åp 21:4 og han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort.

Åp 21:9 Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, fulle av de syv siste plager, kom til meg og talte med meg og sa: Kom, jeg vil vise dig bruden, Lammets hustru.

Åp 21:10 Og han førte mig i ånden bort på et stort og høyt fjell og viste mig den hellige stad Jerusalem, som steg ned av himmelen fra Gud;

Åp 21:11 den hadde Guds herlighet, og dens lys var som den kosteligste sten, som krystallklar jaspis.

Åp 21:12 Og den hadde en stor og høy mur; den hadde tolv porter, og på portene tolv engler og innskrevne navn, navnene på Israels barns tolv stammer;

Åp 21:14 Og stadens mur hadde tolv grunnstener, og på dem navnene på Lammets tolv apostler.

Åp 21:16 Og staden ligger i en firkant, og dens lengde er så stor som bredden. Og han målte staden med røret: tolv tusen stadier; lengden og bredden og høyden på den er like.

Åp 21:18 Og dens mur var bygget av jaspis, og staden var av rent gull, lik rent glass.

Åp 21:21 Og de tolv porter var tolv perler; hver av portene var av én perle; og stadens gate var rent gull, som klart glass.

Åp 21:23 Og staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for seg; for Guds herlighet opplyser den, og Lammet er dens lys.

Åp 21:27 Og intet urent skal komme inn i den, og ingen som farer med stygghet og løgn, men bare de som er innskrevet i livsens bok hos Lammet.

Åp 22:3 Og ingen forbannelse skal være mere, og Guds og Lammets trone skal være i den, og hans tjenere skal tjene ham,

Åp 22:5 Og natt skal ikke være mere, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem; og de skal regjere i all evighet.

2 Apostelen Paulus var i denne byen i Himmelen.

2Kor 12:2 Jeg kjenner et menneske i Kristus — om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke; Gud vet det-en som for fjorten år siden blev rykket like inn i den tredje himmel.

2Kor 12:4 han blev rykket inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er et menneske tillatt å tale.

3 Apostelen Johannes så Himmelens stad.

Åp 21:2 Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.

Åp 21:3 Og jeg hørte en høy røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud;

4 Gud bor i Himmelen

Sal 115:3 Vår Gud er jo i himmelen; han gjør alt det han vil.

Mat 6:9 Derfor skal I bede således: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn;

Jesaja 63:15 Sku ned fra himmelen og se, fra din hellige og herlige bolig! Hvor er din nidkjærhet og ditt velde? Ditt hjertes medynk og din miskunnhet holder seg tilbake fra meg.

Sal 14:2 Herren skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen forstandig, noen som søker Gud.

5 Jesus kom ned fra Himmelen.

Joh 6:42 og de sa: Er ikke dette Jesus, Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvorledes kan han nå si: Jeg er kommet ned fra himmelen?

Mar 16:19 Så blev den Herre Jesus, etter at han hadde talt til dem, opptatt til himmelen, og satte seg ved Guds høyre hånd.

1Pe 3:22 Han som er faret opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt.

6 Jesus kommer tilbake igjen fra Himmelen.

1Tess 4:16 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå;

7 Vårt rike er i Himmelen.

Fil 3:20 For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser,

Fil 2:4 Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med,

Fil 2:5 gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser — av nåde er dere frelst —

Fil 2:6 og oppvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,

Luk 10:20 dog, gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige, men gled dere over at deres navn er oppskrevet i himmelen!

Heb 12:22 Men dere er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener,

Heb 12:23 til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er oppskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder,

Heb 11:13 I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt; men de så det langt borte og hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.

Heb 11:16 men nå stunder de etter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud seg ikke ved dem, ved å kalles deres Gud; for han har gjort en stad ferdig til dem.

Heb 11:10 for (Abraham)han ventet på den stad som har de faste grunnvoller, og som Gud er byggmester og skaper til.

8 Det er dit vi skal når vi dør.

2Ti 4:18 Herren skal fri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.

Luk 23:42 Og han sa: Jesus! kom meg i hu når du kommer i ditt rike!

Luk 23:43 Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis.

Åp 11:12 Og de hørte en høy røst fra himmelen si til dem: Stig opp her! Og de steg opp til himmelen i skyen, og deres fiender så dem.

2Kor 5:6 Derfor er vi alltid frimodige og vet at så lenge vi er hjemme i legemet, er vi borte fra Herren;

2Kor 5:8 vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legemet og være hjemme hos Herren.

2Tim 2:11 Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham;

Gal 4:26 Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor;

Åp 21:27 Og intet urent skal komme inn i den, og ingen som farer med stygghet og løgn, men bare de som er innskrevet i livsens bok hos Lammet.

9 Vi er opplært i det himmelske og skal forkynne det videre.

Mat 13:52 Da sa han til dem: Derfor er enhver skriftlærd som er opplært for himlenes rike, lik en husbond som bærer frem nytt og gammelt av det han har.

10 Bare Jesus kan gi oss nøklene til Himmelens rike.

Mat 16:19 Og jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Mat 13:10 Og disiplene gikk til ham og sa: hvorfor taler du til dem i lignelser?

Mat 13:11 Han svarte og sa til dem: Fordi dere er det gitt å få vite himlenes rikes hemmeligheter; men dem er det ikke gitt.

11 Det kreves omvendelse for å komme dit.

Mat 18:3 og sa: Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike.

Åp 22:14 Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennom portene komme inn i staden.

Mat 11:12 Men fra døperen Johannes’ dager inntil nu trenger de seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn, river det til seg.

12 Det uåndelige mennesket forstår ikke det himmelske.

Joh 3:12 Når jeg har sagt dere de jordiske ting, og dere ikke tror, hvorledes skal dere da tro om jeg sier dere de himmelske?

Mat 11:25 På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbaret det for de umyndige;

Bibelen 1930