Lukas 21 Endetiden

Luk 21:5  Og da noen sa om templet at det var prydet med fagre stener og tempelgaver, sa han: 
Luk 21:6  Dette som dere ser — de dager skal komme da det ikke skal levnes sten på sten som ikke skal brytes ned. 
Luk 21:7  Da spurte de ham og sa: Mester! når skal da dette skje? og hva skal tegnet være når dette skal skje? 
Luk 21:8  Og han sa: Se til at dere ikke føres vill! for mange skal komme i mitt navn og si: Det er meg, og: Tiden er nær. Gå ikke etter dem! 
Luk 21:9  Og når dere får høre om krig og opprør, da la dere ikke skremme! for dette må først skje, men enden kommer ikke med det samme. 


Luk 21:10  Da sa han til dem: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, 
Luk 21:11  og store jordskjelv skal det være og hunger og sott både her og der, og det skal skje forferdelige ting og store tegn fra himmelen. 
Luk 21:12  Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere og overgi dere til synagoger og fengsler, og dere skal føres frem for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld; 
Luk 21:13  det skal falle ut til godt vidnesbyrd for dere. 
Luk 21:14  Legg dere derfor på hjerte at dere ikke forut skal grunne på hvorledes dere skal forsvare dere! 
Luk 21:15  for jeg skal gi dere munn og visdom som alle deres motstandere ikke kan motstå eller motsi. 
Luk 21:16  Men dere skal forrådes endog av foreldre og brødre og frender og venner, og de skal volde noen av dere døden, 
Luk 21:17  og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. 
Luk 21:18  Og ikke et hår på deres hode skal gå tapt. 
Luk 21:19  Vær tålmodige, så skal dere vinne deres sjeler! 


Luk 21:20  Men når dere ser Jerusalem bli kringsatt av krigshærer, da skal dere vite at dets ødeleggelse er nær. 
Luk 21:21  Da må de som er dere Judea, fly til fjells, og de som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på landet, ikke gå inn i den; 
Luk 21:22  for dette er gjengjeldelsens dager, forat alt det som skrevet er, skal bli oppfylt. 
Luk 21:23  Men ve de fruktsommelige, og dem som gir die, i de dager! for stor nød skal være på jorden, og vrede over dette folk, 
Luk 21:24  og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende. 


Luk 21:25  Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, 
Luk 21:26  mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes. 
Luk 21:27  Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet. 
Luk 21:28  Men når dette begynner å skje, da rett eder opp og løft deres hoder! for deres forløsning stunder til. 


Luk 21:29  Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær: 
Luk 21:30  Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. 
Luk 21:31  Således skal også dere, når dere ser dette skje, vite at Guds rike er nær. 
Luk 21:32  Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal ingenlunde forgå før det skjer alt sammen. 
Luk 21:33  Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. 


Luk 21:34  Men vokt dere at ikke deres hjerte noen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så hin dag kommer uventet over dere som en snare! 
Luk 21:35  for den skal komme over alle dem som bor over den hele jord. 
Luk 21:36  Men våk hver tid og stund, og bed, så dere kan være i stand til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen! 
Luk 21:37  Om dagene lærte han i templet, men om nettene gikk han ut av byen og overnattet på det berg som kalles Oljeberget. 
Luk 21:38  Og alt folket kom tidlig om morgenen til ham i templet for å høre ham. 

Bibelen 1930