Hans navn: Jesus: betyr : Guds frelse!

1 Hva med meg?

Apostlenes gjerninger 16:30 Og han førte dem utenfor og sa: Herrer! hva skal jeg gjøre for å bli frelst?

16:31 De sa da: Tro på den Herre Jesus, sa skal du bli frelst, du og ditt hus!

Jer 29:13 og dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte.

Ordspråkene 23:26  Min sønn! Gi mig ditt hjerte, og la dine øyne ha lyst til mine veier!

2 Hvorfor er dette så viktig for meg

Rom 3:23 alle har syndet og fattes Guds ære,

Rom 6:23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

1Jn 2:2 og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.

Jesaja 53:5 Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre missgjerninger; straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

3 Så hva må jeg tro?

Joh 3:16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;

4 Gjelder dette meg?

Joh 1:12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn;

Joh 6:37 Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut;

5 Men, må jeg ikke bli et bedre menneske før jeg kan bli frelst?

Efeserne 2:8 For av nåde er dere frelst, ved tro, og det ikke av dere selv, det er Guds gave,

Efeserne 2:9 ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

Rom 11:6 men er det av nåde, da er det ikke mere av gjerninger, ellers blir nåden ikke mere nåde.

Tit 3:5 frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men efter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd,

2Ti 1:9 han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider,

Gal 3:6 Likesom Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet.

6 Men hva skal jeg gjøre med min synd?

1Jn 1:8 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss;

1Jn 1:9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Ordspråkene 28:13 Den som skjuler sine missgjerninger, har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet.

7 Vil denne frelsen holde for alltid?

Jesaja 45:17 Israel blir frelst ved Herren med en evig frelse; dere skal i all evighet ikke bli til spott og skam.

Joh 10:27 Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg, 

Joh 10:28 og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd.

8 Kan Gud virkelig ta bort min synd?

Jesaja 1:18 Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

Salmene 32:5 Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine missgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Sela.

Salmene 103:11 For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham.

Salmene 103:12 Så langt som øst er fra vest, lar han våre missgjerninger være langt fra oss.

9 Men vil Jesus virkelig komme inn til meg?

Åpenbaringen 3:20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.

Salmene 34:23 Herren forløser sine tjeneres sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.

Jesaja 49:16 Se, I begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg.

Jer 31:3 Fra det fjerne har Herren åpenbaret seg for meg: Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg; derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.

10 Skal jeg da ikke bli dømt for min synd?

Joh 5:24 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

Joh 3:17 for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

11 betyr det at jeg kan få et evig liv, som aldri dør?

Joh 11:25 Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet; den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve,

Joh 11:26 og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

12 Er det bare Jesus som kan gi meg denne frelsen?

Apostlenes 4:12 Og det er ikke frelse i noen annen; for det er heller ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Joh 14:6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Jesaja 43:11 Jeg, jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser.

Jesus fortalte en lignelse:

Luk 15:17 Men da kom han til seg selv og sa: Hvor mange leiefolk hos min far har fullt opp av brød, men jeg setter livet til her av sult!

Luk 15:18 Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham: Far! jeg har syndet mot himmelen og for deg;

Luk 15:19 jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn; la meg få være som en av dine leiefolk!

Luk 15:20 Og han stod opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han ynkedes inderlig, og løp til og falt ham om halsen og kysset ham.

Luk 15:21 Men sønnen sa til ham: Far! jeg har syndet mot himmelen og for deg, og jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn.

Luk 15:22 Men faren sa til sine tjenere: Ta frem den beste kledning og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd og sko på hans føtter,

Luk 15:23 og hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade!

Luk 15:24 For denne min sønn var død og er blitt levende igjen, var tapt og er funnet. Og de begynte å være glade.

Slik er Gud mot den som av hjerte vil komme til ham.

Min respons:

Ok. Jeg erkjenner min situasjon

og tar imot deg Jesus Kristus.

Frelsesbønn:

Kjære Jesus,
tilgi meg for all min synd, og for mitt egoistiske liv.

Takk for at du tok straffen som jeg fortjente,

da du døde på korset for meg.

Nå vil jeg ta
imot deg som min frelser.

Jesus, jeg ber deg, kom inn i mitt hjerte,

og rens ut alt det som er ondt.

Jeg ber deg også,

gi meg din Hellige Ånd og din kjærlighet.

Fra og med nå, regner jeg meg for å tilhøre deg, Jesus.

Jeg er nå et Guds barn, for jeg tror på deg,

og har tatt imot deg i mitt hjerte.

Gud velsigne deg, kjære venn,
med å fortsette med Jesus uansett.

Bibelen 1930

Photo by Cliford Mervil on Pexel.com