Gud er kjærlighet

1 Gud er Kjærlighet.

1Jn 4:6  vi er av Gud; den som kjenner Gud, hører oss; den som ikke er av Gud, hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. 

2 Det er Guds bud til oss.

Joh 15:17  Dette byder jeg dere at dere skal elske hverandre.

Joh 13:34  Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre; likesom jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. 

Joh 13:35 Derpå skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.

1Jn 3:23 Og dette er hans bud at vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, således som han bød oss.

1Jn 4:21 Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal og elske sin bror.

3 Så vi kan ikke tillate oss å ikke elske hverandre.

1Jn 4:7 Dere elskede! la oss elske hverandre! for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.

1Jn 4:8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud; for Gud er kjærlighet.

1Pe 4:8 og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! for kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder.

1Jn 3:14 Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene; den som ikke elsker, blir i døden.

2Co 5:14  For Kristi kjærlighet tvinger oss, 

2Co 5:15 idet vi har opgjort dette med oss selv at én er død for alle, derfor er de alle død; og han døde for alle, forat de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død og opstanden for dem.

4 Det er det største av alt.

1Co 13:13  Men nå blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten. 

5 Kjærligheten er større enn loven

Hos 6:6  For jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer, og til gudskunnskap mere enn til brennoffer. 

Gal 5:14  For hele loven er opfylt i ett bud, i dette: Du skal elske din neste som deg selv. 

1Ti 1:5 Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en uskrømtet tro.

7 Guds Kjærlighet er evig

Jer 31:3 Fra det fjerne har Herren åpenbaret seg for meg: Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg; derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.

8 Jesus er vår elskede og vår brudgom

Høysangene 6:3 Jeg tilhører min elskede, og min elskede tilhører meg, han som vokter sin hjord blant liljene.

Isa 62:5 For som en ung mann tar en jomfru til ekte, således skal dine barn ta deg til ekte, og som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg.

Isa 54:5  For din skaper er din ektemann, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn, og Israels Hellige er din gjenløser, all jordens Gud kalles han. 

9 Og ingenting kan skille oss fra hans kjærlighet

Rom 8:38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt,

Rom 8:39 hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

10 Kjærligheten har ikke rom for frykt

1 Johannes 4:18  Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i seg; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. 

11 Alt er ingenting uten kjærlighet

1 Korinterbrev 13:1  Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 

1Co 13:2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

1Co 13:3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.

12 Den er altomfattende

1 Korinterbrev 13:4  Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, oppblåses ikke, 

1Co 13:5 den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde;

1Co 13:6 den gleder seg ikke over urettferdighet, men gleder seg ved sannhet; 

1Co 13:7 den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

1Co 13:8 Kjærligheten faller aldri bort; men hva enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de opphøre, eller det er kunnskap, da skal den få ende.

Photo by Cindy Gustafson on Pexels.com

Bibelen 1930 med korrigering